REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „Pana la 50% reducere la cursurile DLUX ACADEMY” 11 Noiembrie 2022 - 18 Noiembrie 2022

I. ORGANIZATOR
     I.1. Organizatorul Campaniei „Pana la 50% reducere la cursurile DLUX ACADEMY” este
DLUX PROFESSIONAL ACADEMY SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Strada Raul Dorna, Nr 4,
Bl. Z47, Sc. 1, Ap 13, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/14789/2020, cod fiscal
43289213, reprezentata legal de domnul Cezar Mihail Marin in calitate de Administrator.

    II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
     II.1. Campania promoțională se desfășoară începand cu data de 11.11..2022, de la ora 00:00 până la
11.11.2022 ora 23:59 online pe website-ul www.dluxacademy.ro.
II.2. Campania promoțională poate înceta înainte de termenul final indicat la paragraful de mai sus
sau poate suferi modificări iar acest fapt va fi adus la cunoștință Participanților prin afișarea informației
sau Regulamentului modificat pe website-ul www.dluxacademy.ro cu cel puțin o zi sau chiar în
perioada derulării campaniei.

     III. DREPTUL LA PARTICIPARE
III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta,
respectiv sediul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care completeaza formularul de inscriere la
oricare dintre cursurile din categoria https://dluxacademy.ro/black-friday/, in perioada mai sus
mentionata.
III.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei
persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod
lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza,
ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

     IV. CURSURI IMPLICATE IN CAMPANIE
      IV.1. Cursurile implicate in Campanie vor fi semnalizate pe pagina dedicata Campaniei pe website-ul
www.dluxacademy.ro (categoria https://dluxacademy.ro/black-friday/) si conform ANEXA 1 la acest
Regulament.

     V. CONDITII DE DESFASURARE
     V.1. Orice participant care se inscrie la unul dintre cursurile din ANEXA 2, in perioada 11.11..2022,
de la ora 00:00 până la 11.11.2022 ora 23:59 va primi (virtual) un voucher de reducere in valoare
de 300 lei, denumit in continuare Voucher.
     V.2. Voucherul poate fi utilizat o singura data si se aplica doar pentru cursul la care participantul s-a
inscris in perioada Campaniei.
     V.3. Voucherul se aplica doar daca participantul achita avansul cursului pentru care s-a inscris. Prin
avans se intelege rezervarea locului la cursul pentru care participantul a completat formularul de
înscriere.
     V.4. În caz de neprezentare (sau retragere) la cursul pentru care a fost efectuată plata avansului,
avand în vedere locurile limitate și impactul avut asupra grupului de studiu, avansul ramane astfel
plătit cu titlu de taxă administrativă și nu va putea fi rambursat).
     V.5. Programul cursurilor participante in Campanie va fi facuta publica online pe
www.dluxacademy.ro.
     V.6. Voucherului este valabil in perioada 19.11.2022 – 28.02.2023, doar in datele stabilite de catre
DLUX PROFESSIONAL ACADEMY SRL, programul cursurilor participante in Campanie va fi facut
public online pe www.dluxacademy.ro.
     V.7. Oferta nu se cumuleaza cu alte vouchere detinute de catre clienti/participanti indiferent de
modalitatea in care au fost obtinute (online) si indiferent de scopul in care au fost emise.

     VI. LIMITAREA RASPUNDERII
VII.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la
inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care
doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern
datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in
perioada de desfasurare a acestuia

     VII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
      VII.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat online pe
site-ul www.dluxacademy.ro.

      VIII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
VIII.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit
prevederilor art. 1351 Cod Civil.
VIII.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma
in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica
termenii Regulamentului.

IX. DISPOZITII FINALE
IX.1. Prin inscrierea la unul dintre cursurile participante la Campanie, participantii sunt de acord sa
respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
IX.2. DLUX PROFESSIONAL ACADEMY SRL isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament
prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al
Organizatorului, respectiv www.dluxromania.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.
IX.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la
adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile
lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

Aprobat,
Administrator, DLUX PROFESSIONAL ACADEMY SRL,
Cezar Mihail Marin